Miért érdemes Oroszországba exportálni?

Oroszországban egy főre jutó GDP és PPP statisztikában alig marad el Magyarországtól

Oroszország GDP

A vásárlóerő-paritás (angolul „purchasing power parity”, rövidítve PPP) egy közgazdasági módszer egy alternatív árfolyam kiszámítására két valuta között. A vásárlóerő-paritás méri, hogy mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, ezzel figyelembe véve a különböző országokban eltérő árakat. Az említett jószágok (termékek és szolgáltatások) egy úgynevezett kosarat alkotnak, aminek a tartalmát megfontoltan kell összeválogatni.
A referenciavaluta általában az amerikai dollár egy adott évre.

Ezzel a módszerrel két problémán lehet felülkerekedni:
A valutaárfolyamok finom és durva ingadozáson eshetnek át anélkül, hogy változnának a gazdasági körülmények. Egy rövid távú nemzetközi összehasonlítás hamis eredményre jutna a piaci árfolyam használatával.
A szegény országok valutáit rendszerint alulértékelik a piacon a gyenge termelékenységük miatt (lásd Balassa–Samuelson-effektus).

Oroszországban a GDP növekedés 2010-ben újra +4,5 %-os volt

Oroszország GDPOroszország GDP (PPP), milliárd USD

Az orosz kormányzat legfontosabb válságkezelő intézkedései 2009-ben:

állami támogatás a bankok likviditásának erősítésére
a gazdaság reálszektorának támogatása állami garanciákkal, kedvezményes hitelekkel, az adó hátralékaik átstrukturálásával, állami megrendelésekkel, vámkönnyítésekkel
a kormány jóváhagyta a 2009-es válságköltségvetést, valamint a válságkezelő cselekvési tervet, melyet hét kiemelt feladat mentén alakítottak ki:
a társadalom támogatására tett intézkedések (szociális támogatások) teljesítése
ipari és technológiai potenciál növelése
belső kereslet növelése
hosszú távú modernizációs tervek (innovációs fejlesztések)
a vállalatokat érintő adminisztrációs korlátok csökkentése (ideértve a korrupció elleni harc, a KKV-k támogatása)
erőteljes nemzeti pénzügyi rendszer
a kormány és a Központi Bank felelős makrogazdasági politikája

Oroszország a 6-dik legjelentősebb keresleti piac Európában…

Oroszország exportja, milliárd USD

Oroszország exportja

Importtermékek: gépek és berendezések, közszükségleti cikkek, gyógyszerek, élelmiszerek.

Főbb kereskedelmi partnerek: 
1. Németország
2. Hollandia
3. Kína
4. Olaszország
5. Törökország
6. USA
………

20. Magyarország

… és keresletének közel 50%-át importból elégíti ki! 

Az elmúlt években Oroszország megkülönböztetett figyelmet fordított Magyarországhoz fűződő kapcsolataira

2008-ban forgalmunk meghaladta a rekord összegű 14 Mrd dollárt. 2009-ben a forgalom értéke (8,55 Mrd dollár) a 2008. évi 61%-át tette ki.

•Oroszország hazánk külkereskedelmi forgalmából az utóbbi években mintegy 5%-os arányban részesedett, ez 2009-ben a magyar külkereskedelmi forgalomban 5,3%-ot képviselt.

 

Export termékek

A feldolgozott termékek legnagyobb része: gyógyszer és gyógyszerészeti termék.

Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok

A lakással való ellátottság, az agrárium (főleg az állattenyésztés), az egészségügyi ellátás és az oktatás fejlesztésére irányuló négy nemzeti tervből kifolyólag megvalósítandó projektek közül az első három jelent a jövőben is számottevő exportnövelési lehetőséget a magyar vállalkozók számára, döntően az alábbi és az azokhoz kapcsolódó területeken:

Lakások, családi házak, alacsony szintszámú lakóépületek építése
Panellakások rekonstrukciója
Különféle rendeltetésű közhasznú épületek építése és rekonstrukciója
Könnyűszerkezetes ipari és kommunális objektumok létesítése
Építőanyagok, belsőépítészeti és burkoló anyagok gyártása
Szaniter áruk, szerelvények szállítása
Energetika, gáztüzelés-technika
Vízkezelés, víztisztítás, vízvezetékek, csatornarendszerek rekonstrukciója
Köztéri világítás, világítástechnika, villamos szerelvények
Ipari, kommunális és veszélyes hulladékok feldolgozása, hulladékégető művek létesítése
Gyógyszerek, preparátumok szállítása
Egészségügyi berendezések és műszerek szállítása
Vetőmagok, növényvédő szerek, növénytermesztési technológiák
Szarvasmarha, sertés és baromfitenyésztési technológiák, tenyészállatok
Farmergazdaságok létesítése
Mezőgazdasági gépek szállítása és helyben történő közös gyártása
Hús- és tejfeldolgozó üzemek létesítése
Élelmiszerek, konzervek, borok exportja