PÁLYÁZAT! Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

2013 november 5.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (kivonat)

KMOP-2013-1.2.1/B

Támogatás célja: mikro-, kis és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5.520.000.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás összege: minimum 15 millió, Ft, maximum 200 millió Ft, legfeljebb az utolsó éves beszámolóban közzétett árbevétel és mérleg-főösszeg mértékéig.

Támogatás mértéke:

Pest megyében:

 • mikro- és kisvállalkozások: maximum 50%
 • középvállalkozások: maximum 40%
 • legalább 25%-ban állami szerv tulajdonos: maximum 30%

Budapesten:

 • mikro- és kisvállalkozások: maximum 30%
 • középvállalkozások: maximum 20%
 • legalább 25%-ban állami szerv tulajdonos: maximum 10%

Benyújtás ideje: 2013. november 15 – 2013. december 2.

Előleg: igényelhető, 50%, amennyiben legalább 25%-ban állami szerv tulajdonlása áll fenn, az előleg mértéke maximum 25%.

Pályázók köre: jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozás, amely minimum kettő lezárt üzleti évvel rendelkezik, és ahol az éves statisztikai létszám a 2012-es évre vonatkozóan minimum egy fő volt, ill. a 2012-es évre vonatkozóan saját tőkéje (törzstőkéje) nem csökkenhet a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá (500ezer forint).

Támogatható tevékenységek köre:

 • eszközbeszerzés (és ehhez kapcsolódó licenc, gyártási know-how);
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • információs technológia-fejlesztés;
 • PIACRA JUTÁS;
 • vállalati HR fejlesztés;
 • TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELE;
 • minőség-, környezet és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Kötelező vállalások:

 • a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszám nem csökkenhet a bázislétszám alá;
 • a projekt befejezési évét követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek növekednie kell a támogatási összeg 5%-val VAGY a projekt befejezési évét követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek növekednie kell 5%-kal (a bázisértékhez képest).

Kapcsolat:

Balogh Mónika- CEC pályázati szakreferens
Tel: +36 70 266 2782
E-mail: mbalogh@creative-expert.com